"Υιοθεσία"

 Ο θεσμός της "Υιοθεσίας" υλοποιείται και φέτος στο σχολείο μας. Τα προηγούμενα τρία χρόνια διαπιστώσαμε τα ευεργετικά αποτελέσματα της δράσης αυτής, τόσο στη διευκόλυνση της ένταξης των παιδιών της Α' Δημοτικού, όσο και στην ανάληψη κινήτρων και πρωτοβουλιών από τα παιδιά της ΣΤ' Δημοτικού. Στην τέταρτη, πλέον, χρονιά της, η τελετή της "Υιοθεσίας" αγκαλιάστηκε από τα παιδιά με θέρμη κι ενθουσιασμό! 

https://www.facebook.com/518666151634598/videos/2406600846261555/