Αποφοίτηση ΣΤ'

Αποφοίτηση Στ' Δημοτικού. 
Καλή πρόοδο...