Το Νηπιαγωγείο μας

 Νηπιαγωγείο.

Στο μάθημα της γυμναστικής καλλιεργούμε μέσα από την έφεση για παιχνίδι, τη δημιουργικότητα του στίβου και τη διάθεση των παιδιών, τις κινητικές δεξιότητες και την αξία της προσπάθειας.