Αειφόρο Σχολείο

 

Αειφόρο Σχολείο είναι το σχολείο το οποίο επιχειρεί να παρέχει στους μαθητές ευκαιρίες μάθησης και εμπειρίες που θα τους καταστήσουν ικανούς να διαμορφώσουν τις συνθήκες της ζωής τους κατά τρόπο δημιουργικό και εποικοδομητικό, θέτοντας στο επίκεντρο της σχολικής ζωής τις αρχές της αειφορίας.
Η ομόφωνη απόφαση της Διοίκησης και του Συλλόγου των Εκπαιδευτικών για τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα του «Αειφόρου Σχολείου» είναι ενδεικτική της επιθυμίας όλων μας για τον εμπλουτισμό του προγράμματός μας με νέες διδακτικές πρακτικές και την υιοθέτηση ενός εκπαιδευτικού τρόπου διδασκαλίας που στηρίζει την ανάπτυξη της συστημικής και κριτικής σκέψης, την ολιστική θεώρηση των θεμάτων και την καλλιέργεια ενός «ήθους φροντίδας», με σεβασμό στον πολιτισμό, στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον.