"Είμαι και θέλω..."

 

"Είμαι και θέλω..." το σύνθημα από την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία. 
- Η Στ' τάξη του σχολείου μας, ενημερώθηκε και ευαισθητοποιήθηκε με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου.