Γαλλική Πρεσβεία

Επίσκεψη του τμήματος Γαλλικών στην πρεσβεία της Γαλλίας.
Συνάντηση με τον πρέσβη Christophe Chantepy και απονομή ευχαριστήριας πλακέτας από τον διευθυντή του σχολείου Ζαγοριανάκο Φώτη. 
Τέλος, περιήγηση στο Γαλλικό Ινστιτούτο και συμμετοχή στα διάφορα δρώμενα.