Γιορτή A' Δημοτικού

Η A' τάξη παρουσιάζει το έργο:
 
"Στην χώρα του Αϊ-Βασίλη..."