"Ομιλία"

 Τη Δευτέρα 19 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε ομιλία, της Λογοπαθολόγου του σχολείου μας Μαρίας Ρουσοχατζάκη, με θέμα "Η κατάκτηση του λεξιλογίου μέσα από τα σχολικά βιβλία".