"Ερατοσθένης 2018"

"Συμμετοχή στη δράση Ερατοσθένης 2018"
Επεξεργασία μετρήσεων! Τα αποτελέσματα των μαθητών μας "πλησίασαν" εντυπωσιακά την ενδεικτική τιμή!