"Χριστιανικό Μουσείο"

 Η Ε' Δημοτικού στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο.