Το παγκάκι της φιλίας

Το παγκάκι της φιλίας.

Το παγκάκι της φιλίας ήρθε στο σχολείο μας!

Η δράση αυτή ξεκίνησε από την Γερμανία. Με πρωτοβουλία του 10χρονου μαθητή Christian Back άρχιζε να εφαρμόζεται στις ΗΠΑ και σήμερα έχει υιοθετηθεί από περίπου 2.000 σχολεία. Στην Ελλάδα είμαστε μόλις το δεύτερο σχολείο που την υιοθετεί.

Στο παγκάκι της φιλίας μπορεί να κάθεται όποιο παιδί αισθάνεται μόνο στο διάλειμμα και με αυτόν τον τρόπο σηματοδοτεί τα συναισθήματά του στα άλλα παιδιά. Τα παιδιά, με τη σειρά τους, αναλαμβάνουν την αποστολή να του κάνουν παρέα, ή (ακόμα καλύτερα!) να το καλέσουν να παίξει μαζί τους.